تبلیغات
من و می می جون - تورو دوست دارم لبالب …

من و می می جون
تنها شبی هفت ساله خوابیدم و بامدادان هزارساله برخاستم
تورو دوست دارم لبالب …
ن : من و می می جون ت : شنبه 21 بهمن 1391 ز : 01:16 ق.ظ | +

مث قایقے خسته تو دریا،مث دیدن تو رویا

مث تیک‌تیک خسته ساعت، مث قصه تلخ صداقت


مث شب مث گل توے گلدون، مث تصویر ماه توے بارون


مث گریه‌ے تلخ دیوونه،دیگه چیزے ازم نمی‌مونه


مث لحظه‌ ے بارون و پاییز، مث چشماے خسته‌ے لبریز


مث اشکاے ریخته رو گونه، دیگه چیزے ازم نمے مونه


مث بارونو ابر بهاره، مث لحظه‌ے خواب ستاره


تورو دوست دارمــــــــــــــــــــــــــــــــــــو...


 


مث خاطره‌هاے پریده، دونگاه بهم نرسیده


مث شاعر و عشقو رفاقت، مث حس غریب نجابت


مث پرسه و گریه و خوندن، همه خاطره ها تو سوزوندن


مث اشکاے خواب شبونه، دیگه چیزے ازم نمےمونه


مث لحظه‌ے بارونو پاییز،مث چشمای خسته‌ے لبریز


مث اشکای ریخته رو گونه،دیگه چیزی ازم نمےمونه


مث بارونو ابر بهاره، مث لحظه‌ے خواب ستاره


تورو دوست دارمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو...


تورو دوست دارم لبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب...برچسب ها : مثه قایقی خسته تو دریا مثه دیدن تو توی رویا مثه تیک تیک خسته ی ساعت مثه قصه تلخ صداقت مثه شب مثه گل توی گلدون مثه تصویر ماه توی بارون مثه گریه تلخ دیوونه دیگه چیزی ازم نمیمونه مثه لحظه بارونو پاییز مثه چشمای خسته لبریز مثه اشکای ریخته رو گونه دیگه چیزی ازم نمیمونه مثه بارونو ابر بهاره مثه لحظه خواب ستاره تورو دوست دارم … مثه خاطره های پریده دو نگاه بهم نرسیده مثه شاعرو عشقو رفاقت مثه حس غریب نجابت مثه پرسه و گریه و خوندن همه خاطره هاتو سوزوندن مثه اشکای خوابه شبونه دیگه چیزی ازم نمیمونه مثه لحظه بارونو پاییز مثه چشمای خسته لبریز مثه اشکای ریخته رو گونه دیگه چیزی ازم نمیمونه مثه بارونو ابر بهاره مثه لحظه خواب ستاره تورو دوست دارم … تورو دوست دارم لبالب …-
.:: تورو دوست دارم لبالب … () ::.


 
 

Powered By mihanblog.com Copyright © by http://manomimi.mihanblog.com
This Template  By Theme-Designer.Com