تبلیغات
من و می می جون - یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود / حافظ (غزلیات)

من و می می جون
تنها شبی هفت ساله خوابیدم و بامدادان هزارساله برخاستم
یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود / حافظ (غزلیات)
ن : من و می می جون ت : دوشنبه 29 اسفند 1390 ز : 11:59 ب.ظ | +

سال نو مبارک

غزلک

 
یاد باد آن‌که نهانت نظری با ما بودرَقَم مِهر تو بر چهره ما پیدا بود
یاد باد آن‌که چو چَشمت به عِتابم می‌کُشتمُعجِزِ عیسویت در لب شکّرخا بود
یاد باد آن‌که صَبوحی زده در مجلس اُنسجز من و یار نبودیم و خدا با ما بود
یاد باد آن‌که رُخَت شمعِ طرب می‌اَفروختوین دلِ سوخته پروانهٔ ناپروا بود
یاد باد آن‌که در آن بَزمگه خلق و ادبآن که او خندهٔ مستانه زدی صَهبا بود
یاد باد آن‌که چو یاقوتِ قدح خنده زدیدر میان من و لَعل تو حکایت‌ها بود
یاد باد آن‌که نگارم چو کمر بَربستیدر رکابش مَهِ نو پیکِ جهان‌پیما بود
یاد باد آن‌که خرابات‌نشین بودم و مستوآنچه در مسجدم امروز کم است آن جا بود
یاد باد آن‌که به اِصلاح شما می‌شد راستنظم هر گوهر ناسُفته که حافظ را بود


مرتبط با : حافظ فال امروز
برچسب ها : یاد باد آن‌که نهانت نظری با ما بود رَقَم مِهر تو بر چهره ما پیدا بود یاد باد آن‌که چو چَشمت به عِتابم می‌کُشت مُعجِزِ عیسویت در لب شکّرخا بود یاد باد آن‌که صَبوحی زده در مجلس اُنس جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود یاد باد آن‌که رُخَت شمعِ طرب می‌اَفروخت وین دلِ سوخته پروانهٔ ناپروا بود یاد باد آن‌که در آن بَزمگه خلق و ادب آن که او خندهٔ مستانه زدی صَهبا بود یاد باد آن‌که چو یاقوتِ قدح خنده زدی در میان من و لَعل تو حکایت‌ها بود یاد باد آن‌که نگارم چو کمر بَربستی در رکابش مَهِ نو پیکِ جهان‌پیما بود یاد باد آن‌که خرابات‌نشین بودم و مست وآنچه در مسجدم امروز کم است آن جا بود یاد باد آن‌که به اِصلاح شما می‌شد راست نظم هر گوهر ناسُفته که حافظ را بود-یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود-
.:: یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود () ::.


 
 

Powered By mihanblog.com Copyright © by http://manomimi.mihanblog.com
This Template  By Theme-Designer.Com